THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Nhà Máy Giặt Ủi Deltech

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Deltech

Công suất

: 1.400 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: KCN Phúc Long - Long An

Tiêu chuẩn xã thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

 

DỰ ÁN KHÁC