THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Chế Biến Thủy Sản Công Ty Nha Trang Seafoods - F.89

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods - F.89

Công suất

: 550 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: Xã Gía Rai - Bạc Liêu

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B

 

 

 

DỰ ÁN KHÁC