THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình   

: Trạm XLNT Chế Biến Thực Phẩm Ái Liên

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Ái Liên

Công suất

: 70 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: TP Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

 

 

 

DỰ ÁN KHÁC