THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Chủ đầu tư                   

: Công Ty TNHH  Sản Xuất Thương Mại Tân Vĩnh Phát

Công suất

: 60 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện

: Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xã thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B