THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình           

: Trạm XLNT Nhà Máy Dệt Nhuộm Phúc Toàn Thịnh

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Toàn Thịnh

Công suất

: 550 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện

: KCN Anh Hồng - Long An

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B