THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Nhà Máy Dệt Nhuộm Sammy

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sammy Đức Hòa

Công suất

: 500 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: Long An

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

 

DỰ ÁN KHÁC