THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Nhà Máy Dệt Nhuộm Sơn Tiên

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Sơn Tiên

Công suất

: 2.000 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: KCN Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xả thải

: TCVN 5945:1995/Cột C

 

DỰ ÁN KHÁC