THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình             

: Trạm XLNT Sinh Hoạt Khu Căn Hộ Chung Cư Saigonres

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Nam Đô

Công suất

: 810 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện

: TP Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xã thải

: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B