THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Khu Phức Hợp Cantavil An Phú

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Daewon

Công suất

: 550 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: Quận 2 - TP.Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xã thải

: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

 

DỰ ÁN KHÁC