THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Sinh Hoạt Tập Trung Nhà Máy ASG

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Mỹ Tín

Công suất

: 150 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: KCN Hòa Bình - Long An

Tiêu chuẩn xã thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

 

DỰ ÁN KHÁC