THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình   

: Trạm XLNT Sinh Hoạt Trường Tiểu Học Quốc Tế British

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Xây Dựng An Phong

Công suất

: 2.000 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2008/BTNMT, cột A

 

 

 

DỰ ÁN KHÁC