THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình            

: Trạm XLNT Sinh Hoạt Trường Tiểu Học Quốc Tế British

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Xây Dựng An Phong

Công suất

: 100 m3/ngày,đêm

Địa điểm thực hiện

: Quận 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A