THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình      

: Trạm XLNT Tập Trung Khu Công Nghiệp Tân Hương - GĐII

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Nhựt Thành Tân- Chi Nhánh Tiền Giang

Công suất

: 3.000 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: KCN Tân Hương - Tiền Giang

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A

DỰ ÁN KHÁC