THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN:   

Tên công trình : Trạm XLNT Tập Trung Khu Công Nghiệp Anh Hồng
Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Anh Hồng
Công suất : 2.000 m3/ngày.đêm
Địa điểm : Khu Công Nghiệp Anh Hồng - Long An
Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A