THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Tập Trung Khu Công Nghiệp Anh Hồng

Chủ đầu tư

: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Anh Hồng

Công suất

: 2.000 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: KCN Anh Hồng - Long An

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A

 

 

 

DỰ ÁN KHÁC