THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Tập Trung KCN Tân Hương - GĐI

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Nhựt Thành Tân- Chi Nhánh Tiền Giang

Công suất

: 1.500 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: KCN Tân Hương - Tiền Giang

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A

 

DỰ ÁN KHÁC