THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm Xử lý Nước Ngầm Khu Công Nghiệp Tân Hương

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Nhựt Thành Tân - Chi Nhánh Tiền Giang

Công suất

: 10.000 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: Tiền Giang

Tiêu chuẩn xả thải

: Tiêu chuẩn cấp nước cho KCN

 

 

 

DỰ ÁN KHÁC