THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình

: Trạm XLNT Nhà Máy Dệt Nhuộm L&T

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại L&T

Công suất

: 162 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện     

: TP Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

 

DỰ ÁN KHÁC