THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên công trình               

: Trạm XLNT Nhà Máy Dệt Nhuộm Sơn Tiên

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Nhựt Thành Tân- Chi Nhánh Tiền Giang

Công suất

: 2.000 m3/ngày.đêm

Địa điểm thực hiện

: KCN Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn xã thải

: TCVN 5945:1995/Cột C